Organisation‎ > ‎

Företroendevalda 2021-

Uppdaterad 2021-04-25

Styrelse Miljöpartiet de Gröna i Hudiksvall:
Ulla Gustafsson Jonsson, ordförande
Lina Johnsson, sekreterare
Nanok Stagnell, kassör
Katarina Qviberg, ledamot
Ove Sigvardsson, ledamot
Daniel Ekblom, ledamot
Lennart Almstedt, ledamot
Anders Julle Eriksson, ledamot
Angelic Äng, ledamot

Valberedningen:
Eva Bovin, Lena Husén, Lena Bergils, Peter Jonaszon

Revisorer
Robert Fagerlund
Gunnar Eriksson

Politiska förtroendeuppdrag:

Andrea Bromhed
 • Gruppledare
 • Ledamot i Kommunfullmäktige (Kf)
 • Ersättare i Kommunstyrelsen (Ks)
 • Ordförande i Styrgruppen för ekologisk hållbarhet
 • Ordförande i Överförmyndarnämnden
 • Ledamot i miljöpartister i kommunerna (MIK)
Anders Julle Eriksson
 • Ersättare i Landsbygdsberedningen
Ann Sahlqvist
 • Ledamot i Valnämnden
Anna Backlin
 • Ledamot i valberedningen
Bengt Sahlin
 • Ledamot i Kommunfullmäktige (Kf)
Eva Bovin
 • Ersättare i Kommunfullmäktige (Kf)
Lennart Almstedt
 • Ledamot i KFs Revisorer
  Lina Johnsson
  • Ersättare i Kommunfullmäktige (Kf)
  • Ledamot i Demokrati- och kvalitetsberedningen
  Martin Gombrii
  • Ersättare i Tekniska nämnden
   Nanok Stagnell
   • Ledamot i Skolberedningen
   Ove Sigvardsson
   • Ersättare Byggnadsnämnden
   Peter Jonazson
   • Ledamot i Landsbygdsberedningen
    Ronald Krathman
    • Nämndeman i Hudiksvalls tingsrätt
    • Nämndeman i Förvaltningsrätten
    Sture Jonsson
    • Ersättare i Hudiksvalls bostäder
    Ulla Gustafsson Jonsson
    • Ersättare  i Demokrati- och kvalitetsberedningen