Organisation‎ > ‎Styrelsen‎ > ‎

Matgruppen


Mat och klimat har ett tydligt samband. Vår arbetsgrupp vill fördjupa oss i denna fråga och skapa en opinion för en hållbar livsmedelsproduktion och –konsumtion.

Vi har gjort ett intressant studiebesök hos två producenter i vår kommun och nu vill vi jobba vidare med frågan.

Konsumentmakt
(Insändare i Ht)

Värnar du miljön och klimatet? Det påstår de stora livsmedelskedjorna i vår kommun också att de gör. På vilket sätt gagnar det miljön att importera vispgrädde från Österrike när det finns grädde producerad i Sverige ? Jag ställde frågan till butiksledningen och fick till svar att det var p g a ekonomiska skäl. Så använd din makt som konsument, vänd på förpackningen och läs innehållsdeklaration och information om produktion.

Livsmedelsverket har analyserat bekämpningsmedel i frukter och kunde då se att i ekologisk frukt fanns inga rester medans det i konventionellt odlad frukt fanns flera olika rester från kemikalier. När du som konsument väljer det som är bra för din kropp gör du samtidigt ett bra val för miljön.

Ulla Persson och Ulla Gustavsson-Jonsson, Miljöpartiet de gröna i Hudiksvall

Aktuellt

Vi har lämnat in en motion angående klimatsmart mat som just nu är under bearbetning inom den kommunala förvaltningen.